۱۳۸۶-۰۲-۱۱

10
یک عده آن حقیقت روشن را می گویند
یک عده آن حقیقت ناگفته را می گویند
من آن حقیقت ناگفتنی را می گویم
این را :رضا براهنی
خطاب به پروانه ها
۱ نظر:

morteza purhaji گفت...

سلام و توفیق