۱۳۹۵-۱۲-۲۹

96

آمدن روزهای نو مبارک...
امیدوارم هر لحظه، جشنی باشکوه از مهرورزی های بی دریغ، 
خبرهای خوش و برکت بسیار برای همگان باشد.


۱۳۹۵-۱۰-۰۶

17

باشد تا روزهای نو، بیش از پیش 
 به گرمای مهر، شادی و زیبایی
روشن باشد. 

کریسمس مبارک. 
 Merry Christmas
Joyeux Noël