۱۳۸۶-۰۱-۱۲

روز نودرختان می گویند
از باد و باران
بپرسید
آنچه را که می خواهید
بشنوید و بدانید
زیرا ما نیز
در بی خودی خویش
چنین می کنیم
بیژن جلالی
روزانه ها۱ نظر:

هوشیار یوسفی گفت...

سال نو مبارک و سرشار از موفقیت