۱۳۸۵-۰۳-۲۳

اندروني
چند سالي ست فقط روي قطعه هاي پيانو كار مي كند.
قطعه هاي ناتمام
يا حتي مي توان گفت هنوز آغاز نشده.
مي گويد: « توفان هاي هنوز به پا نشده اي در دل اين قطعه هاست،
شوق بي دغدغه اي كه در به هم ريختگي شان تنيده،
در چيز ديگري نيست.
ديگر احساس مي كنم
هيچ چيز تمام شده اي را نمي توانم دوست بدارم –
آن هم وقتي كه
هيچ چيز كامل نيست و اين قدر كار نيمه تمام مانده است.»
انيس باتور
سفر به آينه ي ديگري
حميد فرازنده

۳ نظر:

شیث صابر گفت...

سلام.مرسي كه سرزدي به من...

شیث صابر گفت...

سلام.مرسي كه سرزدي به من...

شیث صابر گفت...

سلام.مرسي كه سرزدي به من...