۱۳۹۵-۱۲-۲۹

96

آمدن روزهای نو مبارک...
امیدوارم هر لحظه، جشنی باشکوه از مهرورزی های بی دریغ، 
خبرهای خوش و برکت بسیار برای همگان باشد.


هیچ نظری موجود نیست: