۱۳۹۳-۱۰-۰۸

Magiباشد تا امسال برای جهان، سال دیگری باشد.
پر از مهربانی،عشق و لبخند.
کریسمس مبارک. 
 Merry Christmas
Joyeux Noël


 

هیچ نظری موجود نیست: