۱۳۸۷-۱۰-۰۸

کریسمس مبارک

.
.
.
برف را پنهان نمی کنم، نیازی نیست
بهار انجام می شود
.
.
.از "صبح برف بود"
کتاب منتخبات
احمد رضا احمدی

هیچ نظری موجود نیست: