۱۳۸۶-۱۱-۲۸

خانه و درخت-2خانه ي درختي، خلوتگاه دلپذيري است. فضایی ست که وسعتش را شاخه های درخت تعیین می کند و بیش از آنکه «خانه» باشد، پناهگاهی ست کشف شده میان آسمان و زمین.مدل مينياتوري و ساده شده ي خانه ي مسكوني که با وجود اين، براي كسي كه در آن وقت مي گذراند، نوعي برتري نسبت به منزل زميني اش دارد.


Free Spirit Sphere یک خانه ي درختي ست. كره اي چوبي كه به کمک کابل از كاج هاي كانادايي آويزان است. در این نمونه محدوده ی خانه را نه شاخه ها که «فضا» ی میان درختان مشخص کرده ، در نتیجه طراح در تعریف شکل خانه، آزاد بوده است.اولين تجربه پس از حضور در خانه ی درختی، جدا شدن از زمين است و اين حالت، ضرورت امري مكرر(راه رفتن) را کمرنگ مي كند. متصل نبودن بدنه ی Free Spirit Sphere به تكيه گاه، حس تعليق را جايگزين پايبندي اي كرده كه ديگر خانه هاي درختي به درختان دارند، در نتیجه، طراح علاوه بر القاء حس فرا رفتن، درك پروازي ساكن را نیز ممكن ساخته است.
Tom Chudleigh با طراحي اين فرم ویژه و نحوه ی اتصال خاص اش، Free Spirit Sphere را چشم طبيعت مي داند كه در ميان درختان، شاهد گذر چهار فصل است.
و چه چیز در ذهن تماشاگر رخ خواهد داد وقتی از این چشم، به طبیعت می نگرد؟
از زاویه های دیگر؟

هیچ نظری موجود نیست: