۱۳۸۶-۱۰-۱۴

Dreams of Flying


The Astronauts


Jan von Holleben در مجموعه ی Dreams of Flying، به ستایش دنیای کودکان می پردازد.پرداختن به دنیای کودکی کار ساده ای نیست چراکه این جهان شکل گرفته از آرزوها و خیال پردازی های کودکانه در زمانی نامعلوم میان همهمه ی واقعیت های زندگی فراموش شده است.


The Peter Panدر این مجموعه ، عکاس به سوژه هایش از بالا نگاه می کند. او جهان کودک را شناور بر سطح زمین ( این تک وجهی پهناوری که در بازی ها و رؤیا بافی ها ، فضامند می شود و بعد می یابد) می بیند، در نتیجه وضعیت مسلط عکاس ، او را تبدیل به روایتگری می کند که برای مخاطبان هم سن و سالش، روایت کشف دوباره ی دنیای کودکی را بازگو می کند.
عکس ها، رؤیاهای ثبت شده ای هستند که در هرکدام آرزوی پرواز، با بهره گیری از ساده ترین اشیائی که کودک در زندگی روزمره با آن ها سر و کار دارد، برآورده شده است.

The Supermanرؤیاهای دیگر؟۲ نظر:

morteza purhaji گفت...

... دیدن آنها سخت است...

Mostapha گفت...

لینکی که معرفی کردین فوق العاده به درد بخور بود برای من. خواستم تشکر کرده باشم...پایدار باشید.