۱۳۸۴-۰۶-۱۹

شعر انجام


هنري جدي ست خنديدن؛
بايد كه فردا نكوتر به انجامش رسانم،
بگوييدَم ، امروز آن را نيك مي توانم؟
آيا همواره ، بارقه ، از دل بر مي آمد؟

سَر كه شوخ طبعي را
به چيزي نگيرد
در دل ، اخگري نمي افروزد!نيچه،
اكنون ميان دو هيچ،
علي عبداللهي

هیچ نظری موجود نیست: